A-kassa

Det är viktigt för dig som jobbar att vara med i någon arbetslöshetskassa för att kunna ha en ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös.
Det finns 31 stycken A-kassor som är specialiserade inom olika bransch- eller yrkesområden. Du behöver inte vara medlem i facket för att bli medlem i a-kassan.

Mer om de olika a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finns att läsa på www.samorg.org som är arbetslöshetskassornas samorganisation.