Att börja som trainee

Att börja som trainee kan vara en fantastisk start på din karriär. Det finns många fördelar som t.ex. att du får möjlighet att prova på flera olika arbetsområden och på så sätt lär känna företaget i sin helhet. Du får möjligheten att knyta nya viktiga kontakter som kan vara betydelsefulla för din karriär, både för tillfället och senare i karriären.
Du är oftast inte en garanterad en specifik tjänst, men om utbildningen är uppbygd på ett bra sätt så kommer du få möjligheten att prova på många olika positioner och yrkesområden.

Det är som regel nyexaminerade studenter från högskolan eller universitetet som erbjuds att börja som trainee. Vanligast är personer som är utbildade civilingenjörer, civilekonomer eller med en teknisk utbildning. Tranieeprogram erbjuds av både myndigheter och företag. 

Syftet med ett traineeprogram är att personen ska kunna få en inblick i hur hela företaget fungerar och även kunna knyta goda kontakter för framtiden. Det är också att utveckla personen så att han/hon ska kunna tillträda i en ledande befattning inom företaget. Vanligtvis inom produktion, försäljning, HR, ekonomi, data eller marknadsföring. Det är helt enkelt som en introduktionsperiod för personer som är potentiella framtida chefer.


De mest eftertraktade traineeprogram

De finns väldigt många företag som erbjuder traineeprogram. Men de absolut mest eftertraktade företagen är H & M (600-800 sökande, 2 platser), Ericsson (3500 sökande, 17 platser) och Volvo (3000 sökande, 30 platser).
Men låt inte de här talen skrämma dig. Det finns mängder med företag där konkurransen inte alls är lika hård. Strax över 200 företag erbjuder idag traineeprogram.

Utbildningens längd och möjligheter
De flesta traineeprogrammen pågår mellan 12 och 15 månader. Då är dem också uppdelade i bitar på tre månader. Där är under de här olika bitarna som man får möjligheten att prova på nya positioner och praktisera på olika bolag. Så det är ett perfekt sätt att få erfarenhet inom ett antal affärsområden.
Om du vill söka till trainee utomlands så är det heller inga problem. Det är väldigt vanligt förekommande i västvärlden. Men det kan vara värt att ha i åtanke att det inte ses lika kvalificerat och heller inte är lika eftertraktat överallt i världen.
I storbritannien och USA är det, tvärt emot norden, en okvalificerad befattning som ligger längst ner i hierarkin på arbetsplatsen.