Facket


  Fackförbundets uppgift är att agera som stöd åt sina medlemmar när det gäller löner och anställningsvillkor samt en rad andra förhållanden på arbetsplatsen. På många arbetsplatser finns det kollektivavtal som är ett avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar löner, anställningsvillkor samt andra förhållanden.
  Fackförbunden ingår i tre fackliga centralorganisationer. Förbunden inom LO organiserar arbetare, förbunden inom TCO tjänstemän och förbunden inom SACO akademiker.
  Facket har olika inflytande på olika arbetsplatser beroende på om kollektivavtal finns och beroende på hur många av de anställda som är organiserade, delvis tillhör det fackförbund som företaget har kollektivavtal med. Desto fler som är organiserade, desto starkare är fackförbundet. I Sverige är det internationellt sett ganska många som är medlemmar i något fackförbund. År 2005 var siffran 80%.

Här hittar du länkar till svenska fackförbund

 • » Akademikerförbundet
  » Byggnadsarbetareförb.
  » Civilekonomerna
  » DIK-förbundet
  » Doktorand & Forskareförb.
  » Elektrikerförbundet
  » Farmaciförbundet
  » Fartygsbefälsföreningen
  » Fastighetsanställdasför.
  » Finansförbundet
  » Folkhögskolans lärarför
  » Grafiska Fackförbundet
  » Handels
  » Hotell och Restaurang
  » Industrifacket
  » Industritjänstemannaförb.
  » Journalistförbundet
  » Jusek
  » Kommunal
  » Kommunaltjänsteman.
  » LO
  » Leg. Sjukgymnaster
  » Livsmedelsarbetare
  » Läkarförbundet
  » Lärarförbundet

  » Lärarnas riksförbund
  » Metall
  » Musikerförbundet
  » Målareförbundet
  » Naturvetareförbundet
  » Pappersindustriarbetare
  » Polisförbundet
  » Psykologförbundet
  » Reservofficersförb.
  » SACO
  » SEKO
  » Skogs- och Lantbruk
  » Skogs- och Träfacket
  » Statstjänstemanna
  » Sveriges Arbetsterapeuter
  » Sveriges Ingenjörer
  » Tandläkarförbundet
  » TCO
  » Teaterförbundet
  » Tjänstemannaför.
  » Transport
  » Tull-Kust
  » Universitetslärarför
  » Veterinärförbundet
  » Vårdförbundet
  » Yrkesmusikerför