Intervjufrågor - Bra och dåliga sidor


  En fråga som brukar vara standard på de flesta intervjuer är ”Kan du nämna tre bra och tre dåliga egenskaper/sidor hos dig själv?”.
  Att nämna tre bra sidor brukar inte vara något problem för de flesta. Man kan säga att man är ambitiös, utåtriktad, social, plikttrogen, noggrann, innovativ, punktlig, stresstålig m.m. Många skulle nog kunna nämna hundra exempel på bra sidor hos sig själva om de fick chansen.
  Men att komma på dåliga egenskaper hos sig själv brukar vara svårare. Inte bara för att många har så otroligt bra självförtroende (eller dålig självinsikt) att de inte anser sig ha några dåliga egenskaper, utan också för att man inte vill framstå som en dålig kandidat.

  Det viktigaste är däremot inte alltid vad du svarar utan istället hur du svarar och att du visar att du är medveten om att du faktiskt har lite svagare sidor och att du faktiskt gör något för att arbeta med dina sämre sidor.
  Många brukar rekommendera att man ska säga saker som också kan uppfattas positivt. Som tex att du är en väldigt otålig person som gärna kastar dig in i arbete direkt, att du är lite av en perfektionist som inte gärna lämnar saker halvgjorda eller att man har en vana att jobba alldeles för hårt. Detta brukar däremot de flesta erfarna rekryterare se igenom ganska så omgående, så det är inget jättebra tips.


  Det som du däremot kan göra är att nämna sidor hos dig själv som inte påverkar jobbet speciellt mycket, däremot inte helt fjärran för jobbet heller, och samtidigt passa på att berätta vad du har gjort/gör för att förbättra dessa dåliga egenskaperna.
  Det kan vara så att du söker jobb som butiksbiträde i en klädaffär. Då kan du för exempel berätta att dålig på att hålla föredrag och tala inför stora människosamlingar, men att du börjat läsa en kurs i retorik och även anmält dig till det lokala teaterförbundet.
  Visa att du jobbar med dina dåliga sidor. Det skapar intryck.